Lwiątko 2011


Konkurs zostanie przeprowadzony 28 marca 2011 r.

„Konkurs Lwiątko wzorowany jest na popularnym matematycznym Kangurze. Podobnie jak tam, w każdym z 30 zadań należy wybrać jedną z pięciu podsuniętych odpowiedzi. Jest na to 75 minut, zatem tempo pracy nieuchronnie prowadzi do przegrzania mózgowego procesora. Ale na tym między innymi ta zabawa polega.
Na pomysł, aby według zasad sprawdzonych w Kangurze zorganizować konkurs z fizyki, wpadli w 2001 roku nauczyciele „uniwersyteckiego” liceum we Lwowie, nawiasem mówiąc, zajmujący się także organizacją Kangura na terenie Ukrainy. Nazwa LWIĄTKO, po ukraińsku LEVENJA, właśnie od Lwowa pochodzi. Pomysł podchwyciło także I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Warszawie, któremu ukraińscy organizatorzy zaproponowali rozszerzenie konkursu na Polskę. W 2003 roku próbnie, a później już pełną parą, podjęliśmy się tego zadania.”

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie – organizator Polsko-Ukraińskiego Konkursu Fizycznego ogłasza rozpoczęcie kolejnej edycji  konkursu.
Konkurs rozgrywany jest na pięciu poziomach:

  • Klasy 1-2 gimnazjum
  • Klasy 3 gimnazjum
  • Klasy I liceum i technikum
  • Klasy II liceum i technikum
  • Klasy III liceum, klasy III i IV technikum

Szkoły mogą zgłaszać uczestników od 15 listopada 2011 do 15 stycznia 2011 r.
(wszystkie ważne terminy zamieszczone są w Harmonogramie).

Opłata konkursowa wynosi 6 zł od uczestnika.

Zbiorcze wpłaty przelewem na konto:

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół V LO w Krakowie,
ul. Studencka 12, 31-116 Kraków
BANK PKO S.A. O/w Krakowie, 64 1240 1431 1111 0010 2000 4308.

powinny w rubryce „tytuł wpłaty” lub „wpłacający” zawierać dokładne dane szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela wypełniającego zgłoszenie!!!
Po zalogowaniu się na stronie internetowej konkursu nauczyciel bedzie miał możliwość sprawdzenia i ewentualnej korekty danych szkoły i liczby zgłoszonych uczestników.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: konkurs.lwiatko@o2.pl
W pilnych sprawach możliwy jest także kontakt telefoniczny pod nr 514 866 380.


Reklamy

,

%d blogerów lubi to: